Тайлбар:

БИДНИЙ ТӨЛБӨРГҮЙ БОЛОМЖТОЙ

Бид цэвэрлэгч, зохих ёсоор цэвэрлэх чадвартай, BEEDI-д амьдардаг түншүүдээ хайж байна.
Холбогдох хүн нь сайн шинж чанартай, зохион байгуулалттай, хамгийн чухал нь мэргэжлийн байх ёстой.
Файлын үндсэн хууль: CV - Байршлын зураг - CNI - Хагас зургийн карт