Хар толь: Bandersnatch (Netflix): "Хэрэв бид мэдэж байсан бол бид үүнийг хийхгүй байсан" гэжээ

Black Mirror : Bandersnatch (Netflix) : « Si on avait su, on ne l'aurait …

Энэ нийтлэл анх удаа гарч ирэв https://www.programme-tv.net/news/evenement/netflix-series-films-et-documentaires-sur-netflix/223111-black-mirror-bandersnatch-netflix-si-on-avait-su-on-ne-laurait-pas-fait-avouent-les-createurs/